سرزنشش نکنیم

سال هاي زيادي بايد بگذرد روزها و شب هاي زيادي بايد بگذرد تا متوجه شويم هيچ آدمي مسئول پُر كردن كمبودها و حفره هاي احساسي ما نيست!

سال هاي زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم هاي امنی شویم و آدم هاي امنی را پیدا کنیم. 

از هیچ مسیر و انتخاب و تصمیمی در گذشته مان پشیمان نباشیم. تمامِ این سال ها درست بوده است تا ما به امروز برسیم. 

به این لحظه و به این دیدگاه. سال هاي زیادی باید بگذرد تا خودمان را بیابیم در تمام آشفتگی هایی که تجربه کرده ایم. 

گذشته ی ما همیشه گران بهاترین بخشِ امروز ماست. سرزنشش نکنیم.


پونه مقيمي


/ 0 نظر / 37 بازدید