از مشکلات نترسید

ژاپنی ها همیشه دوست داشتند ماهی تازه بخورند.
اما آبهای نزدیک ژاپن مقدار زیادی ماهی را نمی تواند در خود داشته باشد. بنابرین ماهیگیران ژاپنی برای صید بیشتر ماهی و رفع نیازهایشان توسط قایق های ماهیگیری به دوردست ها سفر کردند؛ بنابرین هر چه به مسافت دورتری نسبت به ساحل می رفتند ماهی صید شده تازگی اش را بیشتر از دست می داد.
برای حل این مشکل ، شرکت های ماهیگیری در قایق شان یخچال نصب کردند.
ولی با این طریق ماهی یخ زده به دست مردم می رسید و طعم ماهی تازه نداشت. از طرف دیگر ماهی های یخ زده ارزان تر فروخته می شد!
بنابرین شرکت های ماهیگیری در کشتی هایشان تانکر ماهی نصب کردند. به این طریق می توانستند ماهی را از دریا بگیرند و دوباره در آب تانکر ماهی بریزند تا تازه به دست مردم برسد. 
بعد از مدتی پی بردند که ماهی هایی که به این شکل به دست مردم می رسد مزه واقعی و تازه ماهی را ندارد.
شرکت های ماهیگیری با مشکل بسیار بزرگی مواجه شده بودند.
شرکت های ماهیگیری ژاپن برای حفظ طعم واقعی ماهی تازه بعد از شکار ماهی آن را در داخل تانکر ماهی می اندازد ولی این با در داخل تانکر ها یک کوسه کوچک انداخته شده است!
به این طریق ماهی ها از ترس کوسه همیشه در فعالیت و حرکت هستند. این حرکت و هوشیاری در مواجه با دشمن باعث سرزندگی و در نتیجه طعم و مزه خوب برای آنها شده است!

/ 0 نظر / 5 بازدید