همه اشخاص و اتفاقات در زندگی شما انعکاسی است از درونیات شما

درک این قانون باعث مى شود

هرگز سعی نکنید

دیگران را اصلاح کنید

درون خود را بنگرید!

/ 0 نظر / 20 بازدید