چارسوق

بازاریابی داده محور-جهشي در ژن بازاريابي شما

شکست

هیچ شکستی حقیقت ندارد شکست تنها برای کسانی حقیقت دارد که اغلب در حال مقایسه خود با دیگرانند.
/ 0 نظر / 22 بازدید
اسفند 96
16 پست
بهمن 96
22 پست
دی 96
18 پست
آذر 96
17 پست
آبان 96
18 پست
مهر 96
12 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
13 پست
شهریور 94
10 پست
مرداد 94
15 پست
تیر 94
11 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
18 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
16 پست
آذر 93
22 پست
آبان 93
18 پست
مهر 93
13 پست
شهریور 93
24 پست
مرداد 93
29 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
4 پست