خوشحالی

خوشحالی از تو شروع می‌شه، 

نه از رابطه‌هات، نه از شغلت، نه از پولت،

 از خود تو شروع می‌شه.

/ 0 نظر / 23 بازدید