لحظه حال

بزرگترين خردمندي آن است كه لذت بردن از حال را بالاترين مقصود زندگي قرار دهيم، زيرا اين تنها واقعيت هستي است و جز اين همه بازي فكر و انديشه است.

/ 0 نظر / 22 بازدید