چه کسی را سوار اتومبیل می کنید؟

در یک فرم استخدام برای پست مدیریت،در یک سازمان غربی چنین سوالی دیده می شد.
فرض کنید در یک روز بارانی،سوار ماشین خود هستید وبه یک ایستگاه اتوبوس می رسید.انجا یک پیرزن بیمار،دوست قدیمیتان و دختر مورد علاقه خود را می بینید که زیر باران منتظر اتوبوس هستند.اگر اجازه داشته باشید فقط یک نفر را سوار اتوموبیل خود کنید،کدام کدامیک از این افراد را انتخاب می کنید؟


/ 0 نظر / 6 بازدید