پست های ارسال شده در مهر سال 1396

اگرشکست خوردی، هرگز تسلیم نشو چون شکست به معنای اولین تلاش برای آموختن است.پایان به معنای به آخر رسیدن نیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
همه اشخاص و اتفاقات در زندگی شما انعکاسی است از درونیات شما درک این قانون باعث مى شود هرگز سعی نکنید دیگران را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
وقتی تلاش میکنی همه چیز راکنترل کنی،هیچ لذتی نمیبریآرام باش،نفس بکش،رها کنفقط درلحظه زندگی کن??به رنج هایتان اهمیت ندهید تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید