افرادی را استخدام کنید که از خودتان بهترند!

?? افرادی را استخدام کنید که از خودتان بهترند!

 

✍️ گای کاواساکی چهار سال رهبر معنوی شرکت اپل بود؛ او می گوید:

 

?? افراد سطح «الف» کسانی را که حتی از خودشان هم بهترند استخدام می کنند.

 

?? اما واضح است که افراد سطح «ب» افراد سطح «ج» را استخدام می کنند  تا بتوانند نسبت به آنها حس برتری داشته باشند و افراد سطح «ج» افراد «د» را به خدمت می گیرند.

 

?? اگر اقدام به استخدام افراد سطح «ب» کنیم ، باید منتظر باشیم تا آنچه که استیو جابز آن را «انفجار ابله ها» می نامد، در سازمان رخ بدهد.

 

?? با استخدام افراد سطح «ب» در نهایت به جایی می رسیم که با افراد پایین ترین سطح سروکار خواهیم داشت.

 

?? افرادی را استخدام کنید که از خودتان بهترند؛ در غیر اینصورت خیلی زود رئیس گروهی از افراد ضعیف خواهید بود.


/ 0 نظر / 21 بازدید