تست شخصیت شناسی MBTI

آیا تابحال در زندگی تان به این سوالات برخورده اید :
• چقدر خودم را می شناسم؟
• چقدر از توانایی ها و قدرت درونم آگاهم؟
• چرا تابحال نتوانسته ام به آنچه که می خواهم برسم؟
• چقدر می توانم شخصیت افراد اطراف خودم را بشناسم؟
• چرا افراد با شرایط مشابه تحصیلی و شغلی، وضعیت های متفاوتی در زندگی شان دارند؟

یکی از معتبرترین، مطمئن ترین و درست ترین تست خودشناسی و تست شخصیت شناسی در دنیا، تست شخصیت شناسی MBTI است.
/ 0 نظر / 4 بازدید