این همون بچه ایرانیه که از دیوار راست بالا میرفت.

برنامه Big Shots آرات و خانواده اش را با کمال میل پذیرفت و به دنیا معرفی کرد!

/ 0 نظر / 30 بازدید