معمای سبد میوه

معما : سه سبد میوه داریم که داخل یکی گلابی و در یک سبد دیگر سیب و در آخری مخلوط سیب و گلابی مباشد.

همچنین بر روی هرسبد برچسبی نوشته شده که نام (سیب) ، و یا (گلابی) و یا (سیب و گلابی) نوشته شده .  اما برچسب ها اشتباهی زده شده .

یعنی مثلا سبدی که برچسب سیب زده شده داخل آن یا (گلابی) است و یا مخلوط (سیب و گلابی) . حالا بگویید چگونه میشود با یکبار برداشتن  میوه از داخل یک سبد می توان گفت در هر سبد چه میوه ای است؟!!

شرط : داخل سبد ها دیده نمیشود .

فقط یکبار اجازه برداشن میوه از یکی از سبدها را دارید (انتخاب سبد اختیاری میباشد)

تعداد میوه های داخل سبد ها زیاد میباشد

سبدها به ترتیب نمیباشد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید