میتونی دو جور به زندگی نگاه کنی

میتونی دو جور به زندگی نگاه کنی:

به خواسته هات فکر کنی و پیش بری،

یا فقط سختی های راهِت رو ببینی و تسلیم بشی، انتخاب با شماست.

خوشحال زندگی کردن،

می تواند انتخاب هر روز تو باشد و همین انتخاب،

کافیست تا انگیزه ای قوی برای ادامه دادن داشته باشی.

/ 0 نظر / 23 بازدید