باور

فرمانده لاک: همه که عقاید تو رو باور ندارن!

مورفیس: عقاید من نیازی به باور اون ها نداره!@charsoqwww.charsoq.com
/ 0 نظر / 19 بازدید