موفقیت

به پروسه ى موفقيت اعتماد كن. ما فقط قسمتى از جاده ى پيش رويمان را ميبينيم، اما ايمان، تا انتهاى هر پيچ و خم جاده را ميبيند.

/ 0 نظر / 20 بازدید