اگر خود را تغییر دهی،
تغییر جهان را آغاز کرده ای.
با تغییر تو،
بخشی از جهان تغییر کرده است
چون هرکدام ما جزئی از کل هستی میباشیم.
 

/ 0 نظر / 23 بازدید