مدیریت جریان نقدینگی

نرم‌افزاری است که با قابلیت مدیریت گردش وجوه نقد، امکان پیش‌بینی و مدیریت تنگناهای مالی، مدیریت اعتبارات، جلوگیری از خواب سرمایه، حفظ نقدینگی در گردش (Cash in hand) وکنترل ارزش زمانی سرمایه را در اختیار سازمان‌ها قرار می دهد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید