دو چیز انسان را نابود میکند

1-مشغول بودن به گذشته
2-مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را . .
از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتارِدیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد.

/ 0 نظر / 18 بازدید