شکست

هیچ شکستی حقیقت ندارد

شکست تنها برای کسانی حقیقت دارد

که اغلب در حال مقایسه خود

با دیگرانند.

/ 0 نظر / 8 بازدید