آدم ها

ما در مسیر زندگی
با هیچکس به طور اتفاقی همراه نمی شویم.

همه ی آدم ها با دلیل
وارد زندگی ما می شوند...
/ 0 نظر / 4 بازدید