گل شمعدانی

هر آدمی 

باید در خانه اش ،

گل شمعدانی داشته باشد، 

که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد، 

یادش بیفتد که روزهای غم هم

به پایان می رسند.

/ 0 نظر / 34 بازدید