چارسوق
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
» ۱۳٩٦/٥/۱ :: ۱۳٩٦/٥/۱
» کسی که می خواهد مبارزه کند ابتدا باید بهای آن را بسنجد. :: ۱۳٩٦/٤/۱٥
» ۱۳٩٦/٤/۱٤ :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
» ۱۳٩٦/٤/۱۳ :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» داشتن یک زندگی لذت بخش، یک خلاقیت فردی است که نمی توان آن را از هیچ دستور العملی :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» 🔹سونامی مصرف دارو در ایران 🔹مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران 16 برابر استاندارد جهانی :: ۱۳٩٦/٤/۱۱
» ۱۰ راهکار ساده برای #صرفه_جویی_آب :: ۱۳٩٦/٤/۱۱
» هر روز من شکرگزارم به خاطر : :: ۱۳٩٦/۳/۱
» ۱۳٩٦/٢/۳ :: ۱۳٩٦/٢/۳
» همه چیز بستگی به چگونه نگاه کردن ما دارد نه چگونه بودن آنها و نه واقعیت آنها! :: ۱۳٩٦/۱/۱٥
» ۱۳٩٦/۱/۱٤ :: ۱۳٩٦/۱/۱٤
» ۱۳٩٥/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» زندگی واقعا زیباست،اگه زیبا نیگاهش کنیم... روز عالی داشته باشید :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» پول برای افراد ثروتمند سخت کار میکند... ولی افراد فقیر سخت برای پول کار میکنند. :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» ۱۳٩٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۳
» ۱۳٩٥/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٢
» ۱۳٩٥/۱٢/٢۱ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» ۱۳٩٥/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۸
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٧
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید. :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٥
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٢
» انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد. :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۱
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٠ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٠
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٠ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٠
» ۱۳٩٥/۱٢/۸ :: ۱۳٩٥/۱٢/۸
» ۱۳٩٥/۱٢/٧ :: ۱۳٩٥/۱٢/٧
» ۱۳٩٥/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٧
» بزرگترین تراژدی زندگی ما، مرگ نیست بلکه این است که اجازه دهیم درونمان بمیرد! :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٥/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
» ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» قدم گذاشتن در مسیر درست مهمترین رمز موفقیت است. :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» علم پزشکی در یک لیوان چای گیاهی! :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» ۱۳٩٥/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» چگونه سریع تر کار کنیم؟ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
» ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» ۱۳٩٥/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» تا ابد از غیرت تو نغمه ها خواهند سرود :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» اگر فکر میکنید چیزی برای شکرگزاری ندارید نبضتان را چک کنید! :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
» ۱۳٩٥/۱۱/٩ :: ۱۳٩٥/۱۱/٩
» ۱۳٩٥/۱۱/٦ :: ۱۳٩٥/۱۱/٦
» ۱۳٩٥/۱۱/٥ :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» ۱۳٩٥/۱۱/۳ :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» ۱۳٩٥/۱۱/٢ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢
» ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» ۱۳٩٥/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد. #گوته :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» پدر اصلاحات و سازندگی رفت. :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٩ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» ۱۳٩٥/۱٠/۱۸ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۸
» افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند. مارک ف :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» برای بازگشت به دوره شاد کودکی هرگز دیر نیست. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» ۱۳٩٥/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» واقعیت «من در جهان هستم» را به «من جهان هستم» تبدیل کنید. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» ذهن خودتان را هر روز با افکار کوچک ولی زیبا آبیاری کنید به مرور زمان جنس افکار ذ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» فرد با پشتکار، فرد با استعداد را وقتی تلاش نمی کند، شکست می دهد. :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» روز عالی داشته باشید. :: ۱۳٩٥/۱٠/٤
» ۱۳٩٥/۱٠/۱ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» ۱۳٩٥/٩/٢٩ :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
» ۱۳٩٥/٩/٢۸ :: ۱۳٩٥/٩/٢۸
» ۱۳٩٥/٩/٢٤ :: ۱۳٩٥/٩/٢٤
» ۱۳٩٥/٩/٢۳ :: ۱۳٩٥/٩/٢۳
» ۱۳٩٥/٩/٢٢ :: ۱۳٩٥/٩/٢٢
» ۱۳٩٥/٩/٢۱ :: ۱۳٩٥/٩/٢۱
» ۱۳٩٥/٩/۱٥ :: ۱۳٩٥/٩/۱٥
» ۱۳٩٥/٩/۱٤ :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» ۱۳٩٥/٩/۱۳ :: ۱۳٩٥/٩/۱۳
» ۱۳٩٥/٩/٩ :: ۱۳٩٥/٩/٩
» ⚡️لندرز به نقل از برایات تریسی :: ۱۳٩٥/٩/٧
» ۱۳٩٥/٩/٦ :: ۱۳٩٥/٩/٦
» ۱۳٩٥/٩/۳ :: ۱۳٩٥/٩/۳
» ۱۳٩٥/٩/٢ :: ۱۳٩٥/٩/٢
» ۱۳٩٥/۸/٢٩ :: ۱۳٩٥/۸/٢٩
» ۱۳٩٥/۸/٢٥ :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کنید. :: ۱۳٩٥/۸/٢٤
» ۱۳٩٥/۸/٢۳ :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» ۱۳٩٥/۸/٢٢ :: ۱۳٩٥/۸/٢٢
» ۱۳٩٥/۸/۱٩ :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» ۱۳٩٥/۸/۱۸ :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» ۱۳٩٥/۸/۱٧ :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» مدیریت زمان :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
» ۱۳٩٥/۸/۱٥ :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» ۱۳٩٥/۸/۱٢ :: ۱۳٩٥/۸/۱٢
» ۱۳٩٥/۸/۱۱ :: ۱۳٩٥/۸/۱۱
» ۱۳٩٥/۸/۱٠ :: ۱۳٩٥/۸/۱٠
» امروز :: ۱۳٩٥/۸/٩
» امروز را خوب زندگی کنید. 🌺 :: ۱۳٩٥/۸/۸
» " یک تکنیک بسیار مهم جهت رسیدن به خواسته ها " :: ۱۳٩٥/۸/٥
» ۱۳٩٥/۸/٤ :: ۱۳٩٥/۸/٤
» کتاب :: ۱۳٩٥/۸/۳
» ۱۳٩٥/۸/۱ :: ۱۳٩٥/۸/۱
» ۱۳٩٥/٧/٢۸ :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» ۱۳٩٥/٧/٢٧ :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» زندگی :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» ۱۳٩٥/٧/٢٥ :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» مسابقه :: ۱۳٩٥/٧/٢٥
» همیشه برنامه ریزی لازم نیست گاهی باید نفس عمیقی بکشیم، اعتماد کنیم و رها کنیم و :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» مقاومت ذهنی در برابر خواسته هایتان، سرعت رشد شما را کم می کند. :: ۱۳٩٥/٧/۱٩
» ویتامین دی :: ۱۳٩٥/٧/۱۸
» ۱۳٩٥/٧/۱٧ :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» دوست، دارویی برای درمان تمام بیماری ها!! @charsoq :: ۱۳٩٥/٧/۱٤
» ‏زباله هاى ذهنمان، باورهای پوسیده مان و دردمندیهایمان را به نسل بعد منتقل نکنیم. :: ۱۳٩٥/٧/۱٤
» هیچوقت بخاطر کسی که هستین معذرت نخواهید. :: ۱۳٩٥/٧/۱٢
» منظور دزست از نحوه ی قرار دادن قاشق و چنگال چیست؟ :: ۱۳٩٥/٧/۱۱
» ۱۳٩٥/٧/۱٠ :: ۱۳٩٥/٧/۱٠
» 99% چیزهایی که نگرانشون هستی هیچوقت اتفاق نمی افتند. :: ۱۳٩٥/٧/٧
» عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل کردن” است . . . (پابلو پیکاسو) :: ۱۳٩٥/٧/٤
» ۱۳٩٥/٧/۳ :: ۱۳٩٥/٧/۳
» ۱۳٩٥/٦/٢٩ :: ۱۳٩٥/٦/٢٩
» ۱۳٩٥/٦/٢۸ :: ۱۳٩٥/٦/٢۸
» ۱۳٩٥/٦/٢٧ :: ۱۳٩٥/٦/٢٧
» تبلیغ بسیار جالب از یک شرکت انگلیسی انجام خدمات فوت و کفن و دفن. "لطفا رانن :: ۱۳٩٥/٦/٢٤
» ۱۳٩٥/٦/٢۳ :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» ۱۳٩٥/٦/٢۱ :: ۱۳٩٥/٦/٢۱
» ۱۳٩٥/٦/٢٠ :: ۱۳٩٥/٦/٢٠
» ۱۳٩٥/٦/۱٧ :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» بیشتر از توانایی ها و امکانات خود کار کنید. :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» ۱۳٩٥/٦/۱٥ :: ۱۳٩٥/٦/۱٥
» ۱۳٩٥/٦/۱٤ :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» ۱۳٩٥/٦/۱٠ :: ۱۳٩٥/٦/۱٠
» ۱۳٩٥/٦/٩ :: ۱۳٩٥/٦/٩
» ۱۳٩٥/٦/۸ :: ۱۳٩٥/٦/۸
» ۱۳٩٥/٦/٧ :: ۱۳٩٥/٦/٧
» ۱۳٩٥/٦/٦ :: ۱۳٩٥/٦/٦
» ۱۳٩٥/٦/۳ :: ۱۳٩٥/٦/۳
» ۱۳٩٥/٦/٢ :: ۱۳٩٥/٦/٢
» ۱۳٩٥/٦/۱ :: ۱۳٩٥/٦/۱
» ۱۳٩٥/٥/۳۱ :: ۱۳٩٥/٥/۳۱
» ۱۳٩٥/٥/٢٦ :: ۱۳٩٥/٥/٢٦
» ۱۳٩٥/٥/٢٥ :: ۱۳٩٥/٥/٢٥
» ۱۳٩٥/٥/٢٤ :: ۱۳٩٥/٥/٢٤
» ۱۳٩٥/٥/٢٠ :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» ۱۳٩٥/٥/۱٩ :: ۱۳٩٥/٥/۱٩
» ۱۳٩٥/٥/۱۸ :: ۱۳٩٥/٥/۱۸
» ۱۳٩٥/٥/۱٧ :: ۱۳٩٥/٥/۱٧
» تسلیم نشو، وقوع اتفاقات بزرگ زمان می برد. :: ۱۳٩٥/٥/۱٦
» ۱۳٩٥/٥/۱۳ :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» ۱۳٩٥/٥/۱٢ :: ۱۳٩٥/٥/۱٢
» ۱۳٩٥/٥/۱٠ :: ۱۳٩٥/٥/۱٠
» ۱۳٩٥/٥/٦ :: ۱۳٩٥/٥/٦
» ۱۳٩٥/٥/٥ :: ۱۳٩٥/٥/٥
» ۱۳٩٥/٥/٤ :: ۱۳٩٥/٥/٤
» ۱۳٩٥/٥/۳ :: ۱۳٩٥/٥/۳
» ۱۳٩٥/٥/٢ :: ۱۳٩٥/٥/٢
» ۱۳٩٥/٤/۳٠ :: ۱۳٩٥/٤/۳٠
» ۱۳٩٥/٤/٢٩ :: ۱۳٩٥/٤/٢٩
» 💡 چرا افراد خلاق زود به رختخواب می‌روند؟ :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» @charsoq :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» ۱۳٩٥/٤/٢۳ :: ۱۳٩٥/٤/٢۳
» ۱۳٩٥/٤/٢۱ :: ۱۳٩٥/٤/٢۱
» هیچ گاه فراموش نکن زمانی که همه تو را ترک کرده بودند، چه کسانی در کنار شما ماندن :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» ۱۳٩٥/٤/۱٩ :: ۱۳٩٥/٤/۱٩
» خوراکی هایی که استرس را کاهش می دهد. :: ۱۳٩٥/٤/۱٩
» ۱۳٩٥/٤/۱٥ :: ۱۳٩٥/٤/۱٥
» ۱۳٩٥/٤/۱٤ :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» ۱۳٩٥/٤/۱۳ :: ۱۳٩٥/٤/۱۳
» ۱۳٩٥/٤/۱٢ :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» آب میوه و درمان بیماری :: ۱۳٩٥/٤/٩
» به ذهن و روحتان چه خوراکی می دهید؟ :: ۱۳٩٥/٤/۸
» ۱۳٩٥/٤/٦ :: ۱۳٩٥/٤/٦
» ۱۳٩٥/٤/٥ :: ۱۳٩٥/٤/٥
» ۱۳٩٥/٤/٢ :: ۱۳٩٥/٤/٢
» ۱۳٩٥/۳/۳۱ :: ۱۳٩٥/۳/۳۱
» ۱۳٩٥/۳/۳٠ :: ۱۳٩٥/۳/۳٠
» ۱۳٩٥/۳/٢٩ :: ۱۳٩٥/۳/٢٩
» ۱۳٩٥/۳/٢٦ :: ۱۳٩٥/۳/٢٦
» ۱۳٩٥/۳/٢٥ :: ۱۳٩٥/۳/٢٥
» ۱۳٩٥/۳/٢٥ :: ۱۳٩٥/۳/٢٥
» ۱۳٩٥/۳/٢۳ :: ۱۳٩٥/۳/٢۳
» تو کسی هستی که اطرافیانت هستند. :: ۱۳٩٥/۳/٢٢
» ۱۳٩٥/۳/۱٩ :: ۱۳٩٥/۳/۱٩
» نگاهی راهبردی به خاطره ای از اصغر فرهادی :: ۱۳٩٥/۳/۱۸
» ۱۳٩٥/۳/۱٧ :: ۱۳٩٥/۳/۱٧
» ۱۳٩٥/۳/۱٦ :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» ۱۳٩٥/۳/۱٢ :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» ۱۳٩٥/۳/۱٢ :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» تصمیمات جهانی برای کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها :: ۱۳٩٥/۳/٩
» ۱۳٩٥/۳/۸ :: ۱۳٩٥/۳/۸
» ۱۳٩٥/۳/٥ :: ۱۳٩٥/۳/٥
» ۱۳٩٥/۳/٤ :: ۱۳٩٥/۳/٤
» ۱۳٩٥/۳/۳ :: ۱۳٩٥/۳/۳
» ۱۳٩٥/۳/۱ :: ۱۳٩٥/۳/۱
» بهترین شغل ها برای شخصیت شما :: ۱۳٩٥/٢/٢٩
» ریسک :: ۱۳٩٥/٢/٢۸
» هدف... :: ۱۳٩٥/٢/٢٧
» "تبلیغ خلاق برند اسنیکرز" :: ۱۳٩٥/٢/٢٦
» با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم کار کردن &# :: ۱۳٩٥/٢/٢٥
» ۱۳٩٥/٢/٢۳ :: ۱۳٩٥/٢/٢۳
» ۱۳٩٥/٢/٢۱ :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» ۱۳٩٥/٢/٢٠ :: ۱۳٩٥/٢/٢٠
» ۱۳٩٥/٢/۱٩ :: ۱۳٩٥/٢/۱٩
» راه قلبتان را دنبال کنید ولی مغزتان را با خودتان ببرید. :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
» یک اینفوگرافی تاثیرگذار.. بیشتر عمر ما به خواب ناز میگذرد.. باید چه کرد؟ :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» رشد بازارهای دارویی جهان 2016-2011 :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» "تبلیغات خلاق" می توانید ابر قهرمان زندگی یک نفر باشید. :: ۱۳٩٥/٢/۱۳
» جسارت انجام اهداف غیرممکن را داشته باشید. 😆 :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» آرامش :: ۱۳٩٥/٢/۱۱
» متفاوت باشید :: ۱۳٩٥/٢/۸
» چیزهای خوب برای افرادی که منتظرش هستند اتفاق میفتند و چیزهای عالی برای افرادی که :: ۱۳٩٥/٢/٧
» "برای خود شریکی انتخاب کنید که بین شما و هدفتان قرار نگیرد." :: ۱۳٩٥/٢/٧
» "کشنده ترین کلمه غرور است ، آن را بشکن ” :: ۱۳٩٥/٢/٦
» چرا از شبکه های اجتماعی استفاده کنیم؟ :: ۱۳٩٥/٢/٤
» 📌 ماهیگیر ماهر :: ۱۳٩٥/٢/۱
» موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است. جان ماکسول :: ۱۳٩٥/۱/۳٠
» قدرتمندترین اثر هنری امسال :: ۱۳٩٥/۱/٢۸
» ۱۳٩٥/۱/٢٥ :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» 5 کلید موفقیت در زندگی از زبان استیو جابز :: ۱۳٩٥/۱/٢٤
» آیا ما هم در زندگی خود را به خواب زده ایم؟ :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» چهل سال پیش در چنین روزهایی استیوجابز و استیو_ زنیاک شرکت اَپل را تاسیس کردند :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» رونمایی از تندیس عمر خیام در دانشگاه آمریکایی اوکلاهما :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» فرانسه آسفالت را با انرژی خورشیدی جایگزین می‌کند :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» Women who changed the world :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» ۱۳٩٥/۱/۱٤ :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» اینفوگرافی مسیر موفقیت کارآفرینان برتر جهان شکست،جزئی از راه پیروزی است :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» انسانهای بزرگ قیـافه ای بزرگ ندارند انسانهای بزرگ روحـی بزرگ دارند :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» به روش خودتان زندگی کنید،برای مدتی قواعد همیشگی را از زندگی تان حذف کنید :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» طرز فکری که ما را به جائی که اکنون هستیم رسانده است... :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» بازنده ها وقتی شکست می خورند کار را ترک می کنند... :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» اثر پروانه ای :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» if you study ... :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» Sometimes there is no next time, no second chance, no time out. :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» ۱۳٩٥/۱/۱٤ :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» فرق بین خوب عالی :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» ۱۳٩٥/۱/۱٤ :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» هنگامی که در آمریکا همه در جستجوی طلا بودند :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» تا زمانی که قوی بودن تنها انتخاب شما باشد ، نمی دانید چقدر قوی هستید :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» پدر و مادر یک شهید خانه‌شان را دادند تا مدرسه ‌ی برای کودکان محروم بسازند :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» Bill Gates Says These 5 Traits Guarantee Success :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» پنج اشتباه که باعث ریزش مشتریان می‌شود :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» My Only talent is that I just dont quit. :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» بهترین‌های ۲۰۱۵؛ ده کتاب خواندنی سال :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» مه‌لقا ملاح مشهور به مادر محیط زیست ایران :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» What comes easy won't last. What lasts won't come easy :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» While we are postponing,life speeds by. :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» بهترین شمشیرزن کیست؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» بانوی نارنجی‌پوش خراسان شمالی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» هرگز نمی توان با آدهای کوچک، کارهای بزرگ انجام داد :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» بهترین کشور جهان برای زندگی کجاست؟ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» حرکت در مسیر آب، از ماهی مرده هم بر می آید :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» امروز را زندگی کن :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» مریم بنی‌کریم؛مشاورارشد بازاریابی هتل‌های «هایت» :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» اهدای جایزه "آینده آلمان" به پروفسور ایرانی پروفسور اردشیر غفرانی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» آلینوش طریان ملقب به «مادر نجوم» :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» If yo believe it can be done, your mind will find a way to do it. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» Average Total Marketing Budgets :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» work hard in silence; let success make noise. :: ۱۳٩٤/٩/٧
» روز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. :: ۱۳٩٤/٩/٧
» تاثیر پدیده جوی «ال نینیو» بر تغییرات آب و هوایی :: ۱۳٩٤/٩/٢
» برند شما همان چیزی است که مردم در نبودتان در مورد شما به هم می گویند. :: ۱۳٩٤/٩/٢
» Enterprise and brand value of Shopper Drug Mart in 2012 (in million CAD dollars :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» این بی‌معنیست افرادباهوش را استخدام کنیم و به آنها بگوییم چکارکنند... :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» Whenever you see a successful business, Someone once made a Courageous Decision :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» Surround yourself with people who force you to do better :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» صدمین سال تولد زن زیبایی که وای فای و شبکه‌های وایرلس را برایمان به ارمغان آورد :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» E-mail marketing performance metrics in the consumer products Pharmaceutical sec :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» هیچ کس بلافاصله به موفقیت نمی رسد ... :: ۱۳٩٤/۸/۱۸
» اگر چیزی را دوست نداری آن را تغییر بده و اگر نمی توانی تغییر دهی، طرز فکرت را تغ :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» If you work just for MONEY, you’ll never MAKE it, But if you LOVE what you’re do :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» ال خوب را در سازمان به جریان بیاندازید :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» Geographic distribution of medicine spending :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» گاهی انسان بودن گناه بزرگی ست. :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» Just remember that storms don't last forever :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» لطیفه مدیریتی :: ۱۳٩٤/۸/٥
» کارآفرینی از دید پیتر دراکر :: ۱۳٩٤/۸/٥
» All you can do is Keep trying :: ۱۳٩٤/۸/۳
» Attitude is a little thing that makes a big difference. :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» لیلا اعظم زنگنه، یکی از ستارگان ادبی نمایشگاه کتاب فرانکفورت :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» عادات قبل از خواب ۴ تن از موفق ترین انسانهای دنیا :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» واکنش تحسین برانگیز مردم یکی از مناطق کشور کانادا :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» Best global Brands 2015 :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» Fall down seven times, stand up eight.http://charsoq.com/ https://www.facebook :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» مهمترین جایزه تنوع فرهنگی اتحادیه اروپا به آزیتا شریعتی از سوئد تعلق گرفت :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» مردمان دوره اوایل قرن بیستم، گمان می‌کردند سال 2000 چگونه باشد؟ :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» Just change your shoes :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» تاریخ سازی ‫‏تیرانداز‬ ایرانی :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» یک تیر تنها وقتی می تواند پرتاب شود که کمان را به سمت عقب بکشید. :: ۱۳٩٤/٧/۸
» بکهام برندى به ارزش 700 میلیون دلار ! :: ۱۳٩٤/٧/۸
» تجربه بحران :: ۱۳٩٤/٧/٦
» دلم واسه اول دبستانم تنگ شده :: ۱۳٩٤/٧/۱
» It's never too late to change the direction that your life is going in :: ۱۳٩٤/٧/۱
» پیرمرد خوش لباس :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» A team is a group of individuals that support each other. :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» الاغی دعا کرد صاحبش بمیرد... :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» الاغی دعا کرد صاحبش بمیرد :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» life is not about finding yourself. life is about creating yourself. :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» change is hard at first,messy in the middle and gorgeous at the end. :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» Always remember that your present situation is not your final destination. The b :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» Online Pharma Marketing Effectiveness June 2013 :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» Don’t waste your time with negative people who always bring you down. :: ۱۳٩٤/٦/٩
» Top Cross-Channel Barriers and Challenges for Marketers :: ۱۳٩٤/٦/٩
» روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد :: ۱۳٩٤/٦/۱
» Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is alwa :: ۱۳٩٤/٦/۱
» ماهیگیر و تاجر آمریکایی :: ۱۳٩٤/٦/۱
» the best way to destroy an enemy is to make him a friend :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» What factors influence which marketing channels to use? (Pharma) :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» A wise man never knows all, only fools know everything :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» stand up for what you believe in even if you're standing alone. :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» Multi-channel Marketing Challenges :: ۱۳٩٤/٥/٢۱
» Don’t give up. If it’s meant to be yours, it will be. There is always tomorrow. :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» Health indicators in the Middle East and Central Asian region :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» ۱۳٩٤/٥/۱٧ :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» Remember that failure is an event, not a person. :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» Productivity of the Pharma Industry :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» Worry is a total waste of time.http://charsoq.com/ https://www.facebook.com/Ch :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» owned media vs paid media :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» You miss 100 Percent of the SHOTS you don't take. :: ۱۳٩٤/٥/٦
» Biggest Marketing Challenges :: ۱۳٩٤/٥/٦
» زندگی مساله در اختیار داشتن کارت های خوب نیست،بلکه بازی کردن با کارت های بد است. :: ۱۳٩٤/٥/٤
» At the end of the game, the king and the pawn go back in the same box :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» اگر شما خودتان را به عنوان یک برنده نبینید، پس نمی توانید به عنوان یک برنده ایفا :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» Marketing Channel Preferences :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» Negative People :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» Education is not the learning of facts, but the training of minds to think. :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» How much cash would a private equity consortium have to pay to buy one of the le :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» شما تنها کسی بر روی زمین هستید که می تواند از توانایی خود استفاده کند. :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» Generic Pharmaceutical Market: Ranking of Top Five Companies by Market Share (Gl :: ۱۳٩٤/٤/٩
» اطراف خود را با کسانی که از شما فردی بهتر می سازند احاطه کنید :: ۱۳٩٤/٤/٦
» موفقیت هر چیزی است که به تو قدرت می دهد تا سخت تر کار کنی :: ۱۳٩٤/٤/٢
» چهار شرکت دارویی ،یک سوم از درآمد خود را خارج از بازار اصلی کسب می کنند. :: ۱۳٩٤/٤/۱
» اگربه جای صحبت کردن زمان بیشتری را صرف گوش دادن کنید ، ازآنچه یاد می گیرید شگفت :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» ۱۳٩٤/۳/۳٠ :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» کیفیت یعنی درست انجامش دهید،حتی اگر کسی نگاه نمی کند :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» Costs per approved molecule are unsustainably high :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت. فقط خواستن کافی نیست، باید تلاش کرد. :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» مهترین اهداف بیمارستان ها برای بکارگیری رسانه های اجتماعی تعامل با بیماران ،برن :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» اهداف اصلی که بیمارستان ها و سازما های بهداشتی درمانی از رسانه های اجتماعی استفا :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» موفقیت به سمت شما نمی آید شما باید به طرفش بروید. :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» ۱۳٩٤/۳/۱٢ :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» You don't build a business,you build people,and then people build the busine :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» خودت را باور کن ، بقیه اش درست می شود. :: ۱۳٩٤/۳/٩
» موفقیت در تداوم و استمرار معنا میابد درحالی که اغلب افراد پس از نیل به آن،رهایش :: ۱۳٩٤/۳/٥
» کثر پزشکان تمایل دارند اطلاعات را از نمایندگان فروش دریافت نمایند. :: ۱۳٩٤/۳/٤
» Success is like an iceberg :: ۱۳٩٤/۳/۳
» پزشکان اغلب ژنریک تجویز می کنند تابرند ولی متخصصان تمایل دارند برند تجویز نمایند :: ۱۳٩٤/۳/٢
» It’s easier to build strong children, than to repair broken man. :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما می باشند. :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» Medical advances and healthcare quality top physicians’ list of what’s working b :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» باید جایی را در درونتان بیابید که در آن هیچ چیز غیر ممکن نیست. :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» If you really want test your capability genuinely, choose the right competitor. :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» اغلب پزشکان نسبت به خدمتی که شرکت های تحقیقاتی و بیوتکنولوژی به کیفیت بهداشت و د :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» راهی که سرنوشت انسان را می سازد، استعدادهایش نیست، انتخاب هایش است! :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می کنند من گاز می دهم :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» طرح هزینه های بازاریابی برای سال 2015 :: ۱۳٩٤/٢/۱٥
» هنگامی که اراده می کنید به آرزو یا هدفی برسید، هرگز اجازه ندهید هیچ کس یا هیچ چی :: ۱۳٩٤/٢/۱٤
» کاهش چشمگیر نرخ رشد مرکب سالانه برزیل در سال 2018 :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» ویزیت علمی،بیشترین هزینه بازاریابی دارویی را به خود اختصاص داده است. :: ۱۳٩٤/٢/٩
» اگرچه کسی نمی تواندبه عقب برگرددوشروعی دوباره داشته باشد،اماهرکسی می تواند ازالا :: ۱۳٩٤/٢/٩
» عیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم؟ :: ۱۳٩٤/٢/٦
» بازتاب اختراع جوان ایرانی - سوئدی در رسانه‌های جهان :: ۱۳٩٤/٢/٢
» 20 شرکت برتر دارویی درسال 2013،10.1 میلیارد دلار صرف ویزیت علمی نموده اند. :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» رشد فروش دارویی در بازارهای نوظهور :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» زمین خوردن در زندگی زیاد اتفاق می افتد، اما این برخاستن و حرکت رو به جلو است که :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» بازار آمریکای شمالی بزرگترین بازار دارویی جهان با 41.0٪ می باشد :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» چرا هزینه تحقیق و توسعه دارویی در سال های اخیر کاهش یافته است؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» سختی ها، اغلب افراد عادی را برای یک سرنوشت فوق العاده آماده می کند. :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» رتبه بندی بخش های صنعتی با توجه به میزان تحقیق و توسعه :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» هیچ دلیلی برای نگاه به گذشته وجود ندارد وقتی چیزهای زیادی در پیش رو دارید. :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» افراد با C بالا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» افراد با S بالا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» افراد با I بالا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» افراد با D بالا :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» یادگیری DISC چه مزایایی برایمان دارد ؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» تکنیک DISK :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» شناخت و اگاهی از مدل شخصیتی مان بر اساس مدل DISC :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» Happy Women's day :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» پیش بینی درآمد 10 دارو برتر در سال 2018 در آمریکا که در سال 2013 تائید شدند :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» فورد :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» اهداف به شما اجازه می دهند تا جهت تغییر را کنترل کنید. :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» اردک های خود را به مدرسه ‫‏عقاب‬ ها نفرستید‬ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» پیش بینی رشد بازار جهانی دارویی برای برای سالهای 2011-2016، بر اساس منطقه (نرخ :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» روز مهندس :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» متوسط قدرت دانلود در پنج سال اخیر :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» هزینه تحقیق و توسعه دارویی در اروپا، امریکا و ژاپن - 1990-2013 :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» هدف هایت را آنسوی دست آوردهایت بگذار اینگونه همیشه چیزی خواهی داشت که برایش زندگ :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» قورباغه :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» برای کسب موفقیت آسانسور وجودندارد باید از پله ها بالا رفت :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» هرگز تسلیم نشوید :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» تصمیم گیری :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» مدیران موفق چه زمانی از خواب بیدار می شوند؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» پیش بینی سهم بازار داروهای ژنریک برای بازارهای توسعه یافته تا سال 2015 :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» بهترین راه برای پیش بینی آینده خلق آن است . :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» رتبه بندی 10 شرکت برتر بیوتکنولوژی و داروسازی بر اساس درآمد در سال 2014 :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» متفاوت بودن بد نیست، بلکه بدان معناست که به انداره ی کافی شجاعت دارید تا خودتان :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» لزوما هر تجربه ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست... :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» پیش بینی بازار جهانی دارویی 2009-2014 :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» به گذشته اجازه ندهید آینده‌تان را تعیین کند. :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» اگر رویاهایتان شما را نمی ترسانند، آنها نه به اندازه کافی بزرگ نیستند. :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» تأثیر بازاریابی دارویی بر رفتار تجویز دارو :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» Creative pharmaceutical ads :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» لازم نیست بازاریابی پرهزینه یا دشوار باشد. گاهی ساده ترین ایده ها، موثرترین هستن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» نوبل :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» ده شرکت برتر دارویی واردکننده 2009-2010 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» گاهی زندگی به معنای ریسک کردن برای رویایی است که هیچ کس جز شما توان دیدن آن را ن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» فرصت ها اتفاق نمی افتند،شما آنها را خلق می کنید :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» با تغییر نگرشتان، زندگی خود را تغییر دهید. :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» مجموع ارزش بازار دارویی 2012 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» رقیب شما کیست؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» رشد هزینه های سالانه در بازارهای توسعه یافته :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» نحوه بکارگیری کاربران ایرانی از تلفن همراه در سال 2012 :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» اطراف خود را با کسانی که هدفشان مثل شماست احاطه کنید :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» پرفروش ترین داروهای بیولوژیک با انقضای حق ثبت بین سال های 2014-2023 :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» گاهی اگر میخواهید تغییرات مثبتی را به سمت بهتر شدن شاهد باشید... :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» ۱۳٩۳/٩/٢٩ :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» Old ways won't open new doors :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» ۱۳٩۳/٩/٢٥ :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» امواج را نمی توانید متوقف کنید، اما میتوانید موج سواری را یاد بگیرید. :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» روند فروش تولید داخلی ایران به ریال (2008-2003) :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» کفشی که برای شما مناسب است، می تواند پای دیگری را آزار دهد... :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» شرکت چارسوق در نظر دارد دوره های آموزشی دارویی را با همکاری دانشگاه AUB در ایران :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» شرکت چارسوق در نظر دارد دوره های آموزشی دارویی را با همکاری دانشگاه AUB در ایران :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» اگر شبکه های اجتماعی مرد بودند :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» رشد تعداد داروهای در دسترس در بازار ایران بین سال های 2000-2008 :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» روز دانشجو :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» ۱۳٩۳/٩/۱٥ :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» توزیع جغرافیایی هزینه های پزشکی :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» جهان قبل از رسانه های اجتماعی :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» گرانترین داروهای ایران :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» آخرین باری که تبر خود را تیز کردید کی بود؟ :: ۱۳٩۳/٩/٩
» Play your own game :: ۱۳٩۳/٩/۸
» پرفروش ترین و محبوب ترین داروها در ایران :: ۱۳٩۳/٩/٥
» بازار دارویی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا ) در سال 2013 :: ۱۳٩۳/٩/٤
» You Must Do the Things You Think You Cannot Do :: ۱۳٩۳/٩/۳
» میزان هزینه های پزشکی در حوزه های بیماری های خاص :: ۱۳٩۳/٩/٢
» هنرِ گفتنِِ نه :: ۱۳٩۳/٩/۱
» پیش بینی فروش در 5 سال آینده: نرخ رشد مرکب سالانه 2012-2017 :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» معمای سبد میوه :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» تغییرات درصدی در پذیرش بیمارستان ها و ویزیت در مطب ها :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» Difference between a BOSS and a LEADER :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» where the health Dollars go :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» چگونه در محل کار حرفه ای باشیم؟ :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» هزینه سرانه غیرپزشکی درمقابل پزشکی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» 84%of Smartphone Owners Use Apps During Their Morning Routine :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» مسیرهای دشوار اغلب به مقاصد زیبا منجر شود. :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» حکایت مدیریتی (سرقت از بانک) :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» جنبش غذای آهسته :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» جنبش غذای آهسته :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» پیشنهاداتی که پزشکان علاقه مندند از طریق ایمیل دریافت نمایند :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» بزرگداشت کوروش ، پدر ایران زمین :: ۱۳٩۳/۸/٧
» درآمد میلیاردی مرد روستایی از یک هتل بی‌ستاره :: ۱۳٩۳/۸/٦
» اگر از شکست بیاموزید، در واقع چیزی را از دست نداده اید. :: ۱۳٩۳/۸/٥
» پزشکان ترجیح می دهند اطلاعات محصولات دارویی را از طریق ایمیل دریافت نمایند. :: ۱۳٩۳/۸/٤
» مطابق برآوردهای صنعت،تا سال 2015، 500 میلیون از کاربران گوشی های هوشمند در سرتا :: ۱۳٩۳/۸/۳
» 10 محصول برتر دارویی از لحاظ فروش جهانی :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» فعالیت های اینترنتی ایرانیان – 2012 :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» گوشی های هوشمند ، دسترسی به اطلاعات پزشکی را بهبود بخشیده است :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» رشد فروش جهانی 10 محصول دارویی برتر :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» Digital Marketing Event- Sanofi :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» از مشکلات نترسید :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» بزرگداشت شاعر گرانقدر ایرانی مبارک :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» روز جهانی کودک مبارک :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» چه کسی را سوار اتومبیل می کنید؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» نظر پزشکان نسبت به فعالیت های نمایندگان فروش :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» ۱۳٩۳/٧/٦ :: ۱۳٩۳/٧/٦
» کارتیمی :: ۱۳٩۳/٧/٥
» بوی ماه مهر :: ۱۳٩۳/٧/۱
» توزیع منطقه ای بازار جهانی دارو :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» کاربردهای داده کاوی :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» مشتری مداری :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» پزشکان برای کارنمایندگان شرکت های داروسازی و پژوهشی ارزش قائلند :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» تغییر و تحول قانون ثابت و لایتغیر جهان هستی است :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» پزشکان ترجیح می دهند اطلاعات را چگونه دریافت نمایند :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» مدیریت جریان نقدینگی :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» داده کاوی در بازاریابی دارویی و تحلیل فروش :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» بازاریابی :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» بازاریابی اینترنتی/ بازاریابی دیجیتالی :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» ماریس: نرم‌افزار تخصصی بازاریابی و تحلیل فروش برای سازمان‌های فعال در حوزه سلام :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» سوق چهارم: عملیات میدانی :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» سوق سوم: مدیریت اطلاعات بازاریابی و هوش تجاری :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» سوق دوم: مشاوره و توانمندسازی :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» سوق اول : بازارپژوهی :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» نمایشگاه بین المللی دارو صنایع و خدمات وابسته :: ۱۳٩۳/٦/٩
» منابع مورد استفاده پزشکان برای آگاهی از داروها :: ۱۳٩۳/٦/٩
» روز داروسازی مبارک :: ۱۳٩۳/٦/٥
» اشتباه موردی :: ۱۳٩۳/٦/٥
» روز کارمند مبارک :: ۱۳٩۳/٦/٤
» ۱۳٩۳/٦/۳ :: ۱۳٩۳/٦/۳
» تبلیغات دارویی توسط رسانه ها در سال 2010 :: ۱۳٩۳/٦/٢
» روز پزشک مبارک :: ۱۳٩۳/٦/۱
» تست شخصیت شناسی MBTI :: ۱۳٩۳/٦/۱
» 10 شرکت برتر دارویی در شبکه های اجتماعی :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» سفارش آنلاین نمونه های دارویی توسط پزشکان، باعث افزایش فروش و فعالیت های بازاری :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» بهترین کشورها برای شروع یک کسب و کار :: ۱۳٩۳/٥/٢٧
» معما :: ۱۳٩۳/٥/٢٧
» عمرمان را صرف چه چه کارهایی می کنیم؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» تاثیر رسانه های اجتماعی در تصمیم گیری برای خرید :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» راه های توانمندسازی کارکنان برای پیشقدم شدن در امور :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» متوسط هزینه هر ویزیت توسط نمایندگان فروش :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» خلاقیت :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» قابل دسترس بودن پزشکان (برای نمایندگان فروش) به ازای تخصص های مختلف :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» سوال هوش :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» مشتری همیشه درست نمی گوید، اما ... :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» ۱۳٩۳/٥/۱۸ :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» آنچه درعرض 60 ثانیه در شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» دسترسی نمایندگان فروش به پزشکان به طور قابل توجهی در شش سال گذشته کاهش یافته اس :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» تبلیغات خلاقاقانه :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» استراتژی بازاریابی موفق :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» تبلیغات خلاقاقانه :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» Promotional Spend Allocation of Top 20 Pharma companies :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» Smartphones are most popular among doctors after the stethoscope :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» میزان استفاده بیمارستان ها از رسانه های اجتماعی :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» موثرترین قرص لاغری!!!!!!!! :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» میزان درآمد شرکت های دارویی در سال 2012 :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» موفقیت زمانی اتفاق می افتد که ... :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» مدت زمان صرف شده توسط مشتریان در رسانه ها در مقایسه با حجم تبلیغات شرکت های دارو :: ۱۳٩۳/٥/٥
» پزشکان بیشتر وقتشان را در اینترنت صرف چه کارهایی می کنند؟ :: ۱۳٩۳/٥/٥
» Pharmacy Tech :: ۱۳٩۳/٥/٥
» فاکتورهایی که پزشکان در تجویز دارو در نظر می گیرند :: ۱۳٩۳/٥/٤
» نقش و ضرورت نمایندگان فروش در چیست؟ :: ۱۳٩۳/٥/۱
» what physicians want :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» Top 20 Pharma DTC Advertisers in 2013 :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» احتمال تجویز داروها توسط پزشکان :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» Marketing Quote :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» Pharmaceutical Ad Spending By Category in 2010 :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» Information From Pharmaceutical Company Reps :: ۱۳٩۳/٤/٩
» Cosmeceuticals Market :: ۱۳٩۳/٤/۸
» چشم پوشی از تبلیغات!! :: ۱۳٩۳/٤/٤
» 5 راهکار اول بازاریابی دارویی در سال 2014 :: ۱۳٩۳/٤/۱
» گوشی های هوشمند مرجعی برای پزشکان برای جستجوی اطلاعات دارویی :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» راه اندازی سایت چارسوق :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» چهارسوق :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» چرا چارسوق؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :